Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem australijskiej firmy CleanSpace, która stworzyła innowacyjne aparaty oddechowe najnowszej generacji.

Nasz australijski partner posiada wieloletnie doświadczenie na rynku urządzeń do osobistej ochrony dróg oddechowych.

 

Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi naukowców, aparaty oddechowe marki CleanSpace są idealnie dopracowanymi technicznie urządzeniami,
z których korzystają największe światowe firmy przemysłu wydobywczego, chemicznego, hutniczego- na co dzień zmagające się z problemem ochrony dróg oddechowych swoich pracowników.

Macpol - 25 lat wprowadzania nowych technologii dla  przemysłu

Ponad ćwierć wieku współpracujemy z firmami branży wydobywczej, z kopalniami, petrochemiami, hutami, firmami budowlanymi, chemicznymi oraz innymi- reprezentującymi głownie przemysł ciężki. Doskonale poznaliśmy warunki pracy w powyższych branżach i wiemy z jakimi problemami się mierzą.

Aparaty CleanSpace są odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie osobistej ochrony dróg oddechowej zwłaszcza tam, gdzie wymagane są rozwiązania na najwyższym poziomie technologicznym.

 

CleanSpace- misja firmy

Dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie aparatów oddechowych, dzięki którym praca wykonywana w warunkach dużego zapylenia stanie się mniej uciążliwa i niemal całkowicie bezpieczna.

 

CleanSpace- wartości firmy

- Skuteczność, którą realizujemy poprzez otwartość na potrzeby klientów oraz elastyczność
w tworzeniu ofert skrojonych na miarę pojawiających się potrzeb.

- Odpowiedzialność i uczciwość

- Doświadczenie praktyczne i ciągłe poszerzanie wiedzy

 

CleanSpace -wizja firmy

Dzięki 25-ciu letniemu doświadczeniu na rynku przemysłu ciężkiego posiadamy doświadczenie i sporą wiedzę
w zakresie ochrony dróg oddechowych w tych sektorach.

Chcemy informować i edukować management, który jest odpowiedzialny za zasoby ludzkie
w branżach, w których ryzyko uszkodzenia dróg oddechowych jest wysokie. Chcemy informować
w jaki sposób można to ryzyko zminimalizować i zadbać o zdrowie i komfort pracy swojego personelu.

Chcemy przenieść dobre praktyki związane z ochroną dróg oddechowych, stosowane już od lat
w rozwiniętych gospodarkach, do nas- na polski rynek, który ciągle się rozwija. Widzimy jak wiele jest jeszcze do zrobienia, żeby dorównać standardom zachodnim.

CleanSpace- oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo trzy rodzaje aparatów oddechowych.

W zależności od zagrożeń, z którymi pracownicy muszą zmierzyć, od warunków i miejsca pracy możemy zaproponować:

 

Aparat CleanSpace EX- dedykowany przemysłowi wydobywczemu, firmom farmaceutycznym,
oraz jednostkom odpowiedzialnym za czyszczenie zbiorników, w których powstają niebezpieczne gazy (czyszczenie pieców hutniczych, huty aluminium, cynku)

 

Aparat CleanSpace2- przeznaczony dla przemysłu spawalniczego, branży budowlanej, zakładów komunalnych, niezbędny przy obróbce drewna,
w malarniach, przy pracach z włóknem szklanym,
w rolnictwie- przy rozpylaniu nawozów i pestycydów oraz czyszczeniu silosów, w wytwórniach mas bitumicznych, betoniarniach i zakładach kamieniarskich.

 

Aparat CleanSpace Ultra dobrze sprawdzi się w hutach, ocynkowniach, firmach chemicznych
oraz zakładach przetwarzających cynk, ołów, nikiel i kadm.