Skutki emisji spalin w podziemnych zakładach wydobywczych

Skutki emisji spalin w podziemnych zakładach wydobywczych

Skutki emisji spalin w podziemnych zakładach wydobywczych.

Szefowie górnictwa na całym świecie przygotowują się do serii klasowych działań związanych ze zdrowiem, związanych ze skutkami emisji spalin
w podziemnych zakładach wydobywczych. Globalne badanie ponad 800 kierowników górnictwa, przeprowadzone przez firmę badawczą
State of Play, pokazuje, że ponad 70% z 205 respondentów z Australii i Azji uważa, że ​​w ciągu najbliższych 15 lat branża zostanie dotknięta „poważną”
akcją zbiorową dotyczącą zdrowia. Na całym świecie prawie 80% ankietowanych dyrektorów spodziewało się, że na horyzoncie pojawi się poważny
garnitur zdrowotny, a nieco ponad połowa zidentyfikowała choroby układu oddechowego powodujące pyły unoszące się w powietrzu jako najpilniejszy
problem zdrowotny, z jakim boryka się branża – ustępujący jedynie zdrowiu psychicznemu.

Kontakt

 
Telefon

(32) 771-62-04