Program ochrony dróg oddechowych-  nowe kanony ochrony pracowników

Program ochrony dróg oddechowych- nowe kanony ochrony pracowników

Co powinien zawierać program ochrony dróg oddechowych?

Dla personelu pracującego w warunkach szkodliwych powinien zostać sporządzony pisemny program ochrony dróg oddechowych. Dokument opisywałby który właściwe procedury doboru i obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych. Prawidłowe użycie maski jest tak samo ważne, jak wybór odpowiedniej maski. Program dotyczący respiratorów powinien  uwzględniać:

- Źródła informacji o zagrożeniach,

- informacje o tym, na jakie zagrożenia są narażeni pracownicy podczas pracy,

 - jakiej ochrony będą potrzebować pracownicy,

- opis procedur związanych z używaniem i dbaniem o sprzęt ochronny.

Bez pełnego programu ochrony dróg oddechowych pracownicy nie otrzymają najlepszej ochrony zapewnianej przez respirator, nawet jeśli aparat jest idealnie dobrany.

Program ochrony dróg oddechowych powinien obejmować kilka elementów, takich jak: identyfikacja i kontrola zagrożeń, ocena ekspozycji, dobór respiratora, test dopasowania respiratora, program treningowy, inspekcja i prowadzenie dokumentacji, czyszczenie i odkażanie respiratorów, naprawa i konserwacja respiratorów, właściwe przechowywanie półmasek, nadzór zdrowotny, standardowe procedury operacyjne (dostępne w formie pisemnej), ewaluacja programu.

Wykwalifikowany pracownik służby zdrowia powinien zbadać kondycję zdrowotną i psychologiczną pracowników. Ocenę tę należy przeprowadzić przed przydzieleniem ich do pracy w obszarach, w których mogą być wymagane respiratory. Pracownicy muszą być sprawni fizycznie do wykonywania pracy w aparacie oddechowym. Muszą też czuć się komfortowo psychicznie (np. nie mieć obaw ani klaustrofobii) przed noszeniem respiratorów.

Kontakt

 
Telefon

(32) 771-62-04