Petycja w sprawie dodania produktów CleanSpace do zatwierdzonej listy MSHA

Petycja w sprawie dodania produktów CleanSpace do zatwierdzonej listy MSHA

Petycja w sprawie dodania produktów CleanSpace do zatwierdzonej listy MSHA.

W tym roku złożono petycje, aby dodać produkty CleanSpace do zatwierdzonej listy MSHA (Administracji zdrowia i bezpieczeństwa górniczego). 
Dział bezpieczeństwa Tata Steel (jeden z największych producentów stali na świecie) poświęcił czas na badanie dostępnych środków ochrony dróg
oddechowych z wymuszonych przepływem powietrza #PAPR
i znalazł tylko dwie maski oddechowe z aprobatą MSHA. Jeden model został
wycofany przez producenta, #3M, a drugi może stwarzać problemy z komunikacją. W szczególności górnicy są silnie uzależnieni od komunikacji i zdolności
widzenia, a niektóre produkty #PAPR mogą powodować problemy z komunikacją, ponieważ kaptur jest zbyt duży i wymaga usunięcia przez górników,
aby mogli słyszeć lub mówić. Ponadto kaptury mogą być tak duże, że widzenie peryferyjne górnika może być osłabione. #CleanSpaceEX zapewnia
poziom ochrony dróg oddechowych i bezpieczeństwa równy 3M TR-800 z dodatkowymi ulepszeniami, aby zaspokoić potrzeby górników.
Jednostka ta zapewnia alternatywny środek ochrony dróg oddechowych dla różnych zadań, które muszą wykonywać górnicy, i daje @tatasteelltd
dodatkową opcję zapewnienia ochrony dróg oddechowych dla pracowników.
 

Kontakt

 
Telefon

(32) 771-62-04