Ochrona pracowników oczyszczalni ścieków

Ochrona pracowników oczyszczalni ścieków

Zagrożenia związane z pracą w dobrze znanych oczyszczalniach ścieków, z narażonymi pracownikami  na unoszące się w powietrzu czynniki biologiczne i chemiczne. Dopiero niedawno zaczęły się studia na całym świecie ujawniające wyższą śmiertelność, częstość występowania pewnych nowotworów, różne infekcje i choroby układu krążenia choroby tej wyspecjalizowanej siły roboczej.

 

PROBLEMY ZDROWOTNE WŚRÓD PRACOWNIKÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Kilka badań w USA, Danii, Szwecji i Kuwejcie, udokumentowały podobne wyniki podczas badania wskaźników zdrowia i śmiertelności pracowników zajmujących się oczyszczaniem ścieków

 

USTALENIA OBEJMUJĄ:

 

Objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak ból brzucha  i rak żołądka. Objawy ze strony układu oddechowego, takie jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, toksyczne zapalenie płuc, astma i świszczący oddech. Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, niezwykłe zmęczenie i trudności z koncentracją. Rak krtani, żołądka, wątroby, prostaty i krwi (białaczka).

Kontakt

 
Telefon

(32) 771-62-04