Aglomerat kwarcu a poważne choroby układu oddechowego

Aglomerat kwarcu a poważne choroby układu oddechowego

Aglomerat kwarcu a poważne choroby układu oddechowego

 

Nowe badanie opublikowane  przez Elsevier w czasopiśmie CHEST®, dokumentuje zwiększoną częstotliwość występowania krzemicy, która szybko przechodziła w masywne zwłóknienie płuc, u znacznej części pacjentów, którzy wcześniej pracowali ze sztucznym kamieniem . Sztuczny kamień -zwanym również sztucznym aglomeratem kwarcu lub konglomeratem jest popularnym i modnym materiałem na blaty i wanny łazienkowe.

 

Poniżej prezentujemy wyniki badań kontrolnych przeprowadzanych na 106 pracownikach, którzy pracowali przy sztucznym kamieniu w południowej Hiszpanii, u południowej Hiszpanii, u których zdiagnozowano krzemicę lub ciężkie zwłóknienie płuc w latach 2009–2018.

 

- u 6,6% pracowników zdiagnozowano początkowo masywne zwłóknienie płuc

- 37,7% miało bardziej zaawansowaną chorobę podczas badania kontrolnego, mimo że porzuciły pracę i nie były już narażone na szkodliwy pył

- U pacjentów tempo spadku pojemności płuc postępowało bardzo szybko

- Dopiero po czterech latach po zakończeniu ekspozycji na czynnik szkodliwy następuje spowolnienie spadku pojemności płuc u pracownika.

 

Kontakt

 
Telefon

(32) 771-62-04